Peer Christensen tonefrekvens

Gestik kan styre tonerne på bilradioen ©John Franco

Toner kan være høje og lave. Men kan de også være tykke og tynde? Unge og gamle? Peer Christensen forsker i sprogets indflydelse på den måde vi tænker INTERVIEW Har det sprog du taler, indflydelse på den måde du tænker? Ph.d.-studerende Peer Christensen fra Lunds Universitet undersøger, hvilken effekt tværsproglige forskelle har på vores kognition. […]

Big dataanalyse af poesi skal lede til computergenererede digte

computer poetry generation computational creativity

Big dataanalyse af poesi skal lede til computergenererede digte Manex Aguirrezabal forsker i automatisk computeranalyse af poesi. INTERVIEW Kan man få en computer til at skrive et smukt digt? Måske ikke endnu, men forskningen inden for computergenereret poesi er nået langt i bestræbelserne på at få computere til selv at skrive digte. Manex Aguirrezabal forsker […]