Med en national strategi for kunstig intelligens lægger regeringen sporene for, hvordan vi får mest muligt ud af de store potentialer, der er i kunstig intelligens.
Regeringen afholder Digitalt Topmøde 2019

REPORTAGE Regeringen præsenterede i går sin nye digitale strategi for ansvarlig udvikling af kunstig intelligens. Digitalt Topmøde 2019, som var det første af sin slags, havde samlet folk fra erhvervslivet, undervisnings- og forskningsverdenen i DRs koncerthus for at diskutere, hvordan Danmark kan få den digitale førertrøje uden at gå på kompromis med ansvarlig datapolitik. Her ser vi nærmere på, hvad regeringens bud på etiske aspekter i udviklingen af kunstig intelligens bliver.

Kunstig intelligens (AI) anvendes allerede i dag mange steder i vores hverdag. Fx hver gang søgefunktionen forsøger at forudsige hvad vi vil søge efter; når vi oversætter gennem Google Translate; eller når Facebook genkender onkel Simon på familiebilledet. Men kunstig intelligens kan også have store implikationer for danske virksomheder, hvor kunstig intelligens kan være med til at skabe intelligente løsninger og vækst.

Regeringen afholder Digitalt Topmøde 2019

Regeringen sætter fokus på digital ansvarlighed ved at invitere folk fra erhvervslivet, undervisnings- og forskningsverdenen samt arbejdsmarkedets parter til Digitalt Topmøde. Topmødet afholdes i DR’s koncerthus 14. marts 2019 med repræsentanter fra regeringen til at præsentere regeringens nye digitale strategi.

Der er i de kommende år store potentialer for dansk forskning og erhvervsliv i at udvikle bedre kunstig intelligens, der kan give Danmark en europæisk førertrøje i digital fremgang. Men udviklingen er også forbundet med udfordringer, herunder hvordan vi sikrer et ansvarligt og etisk grundlag for AI, og hvordan vi får uddannet flere med digitale kompetencer.

USA og Kina buldrer derudad

Mens USA og Kina buldrer derudaf med udvikling af intelligente løsninger til erhvervsliv og forbrugere, er der i EU brug for en mere samlet tilgang til at løse nogle af de konkurrencemæssige udfordringer, Danmark og Europa står over for.

Udviklingen skal komme fra store investeringer i netop digitalisering og kunstig intelligens, der skal sikre Europa – og Danmark – en førerrolle på det digitale marked. Ifølge EU-kommissær Maryia Gabriel skal Europa være et powerhouse inden for AI, og EU vil de kommende år investere massivt i udviklingen af ny teknologi.

Men udviklingen må ikke ske på bekostning af ansvarlighed og beskyttelse af data. Specielt dataetik var på dagordenen – omend nederst på bundlinjen – på regeringens digitale topmøde 2019.

“Danmark skal stå ret for de enkeltes rettigheder uden at kvæle digitaliseringens fremskridt”, starter statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin åbningstale til topmødet.

Og med det tilføjer han, at ansvarlighed i udvikling af kunstig intelligens og god dataetik vil blive en kæmpe konkurrencefordel for Danmark og dansk erhvervsliv, hvis vi formår at udnytte det.

Regerings nye Digitale Strategi for kunstig intelligens

Derfor præsenterer regeringen en digital strategi for kunstig intelligens, der skal tage højde for ansvarligheden i udviklingen af ny teknologi. Med strategien tager regeringen en række nye initiativer, heriblandt 6 etiske principper for ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Der skal sikres flere åbne offentlige data, som ikke er personhenførbare, til kunstig intelligens. Og der skal etableres en fælles dansk sprogressource, som skal understøtte udviklingen af kunstig intelligens på dansk.

Innovationsminister Sophie Løhde udtaler i den forbindelse:

“Hvis vi vil følge med udviklingen, så skal vi op i omdrejninger, og derfor lancerer regeringen i dag en ny strategi for kunstig intelligens, som netop sætter skub på arbejdet. Strategien skal samtidig sikre, at vi gør det på en etisk ansvarlig måde, så borgerne fortsat kan være trygge ved den teknologiske udvikling”.

De 6 etiske principper:

  • Selvbestemmelse
  • Værdighed
  • Ansvarlighed
  • Forklarlighed
  • Lighed og retfærdighed
  • Udvikling

Kilde: Pressemeddelelse om regeringens digitale strategi

Regeringens 6 etiske principper for ansvarlig udvikling af AI
Regeringens 6 etiske principper for ansvarlig udvikling af AI
Hvordan sikrer vi det dataetiske perspektiv, når fokus er på udvikling?

Mens snakken til topmødet primært handlede om de økonomiske muligheder, der ligger i udvikling af kunstig intelligens i Danmark, så spørger Thomas Bolander fra DTU Compute, hvordan vi undgår at blive forblændet af nye datatekniske muligheder.

“Hvordan får vi også den etiske førertrøje? Vi må ikke lade etik og udvikling sidde i hvert sit hjørne”, fortsætter Bolander.

Det er et budskab Troels Ørting, World Economic Forum, er enig i. Der er brug for cyber security, datasikkerhed, privacy og integrity. Trust bliver den næste store competitor, fortæller han i en paneldebat.

Forskningsminister Tommy Ahlers stemmer her i:

“Grunden til vi vil have data er, at vi skal bruge data. Men Danmark skal også kunne garantere, at den data vi høster fra forbrugerne og borgere, ikke er data, vi deler med hvem som helst”.

Og her skal et fokus på datasikkerhed og ansvarlighed blive et konkurrenceparameter for Danmark.

Udvikling kræver uddannelse

Derfor skal vi også “investere” mere fokus på at uddanne unge – som ældre – i digital forandring. Der er i større grad behov for arbejdskraft med digital og analytisk forståelse.

Og det ikke nødvendigvis bare flere coders, dem har fx Indien masser af. Vi har brug for folk, der ved hvad der skal codes, påpeger Troels Ørting.

Tommy Ahlers argumenterer derimod for, at flere unge skal søge ind på STEM-uddannelser. Disse uddannelser skal i højere grad skal være tværfaglige. Det betyder fx, at man bør kunne tage en bachelor i antropologi, være et par år på arbejdsmarkedet, og så vende tilbage og tage en kandidat i fx datalogi.

Og der er behov for flere med it-tekniske kompetencer. Det viser en rapport fra konsulenthuset McKinsey, fortæller McKinseykonsulent Peter Dahlström. Mange jobtyper af mere fysisk karakter eller jobtyper med lave (basic) kognitive kompetencer vil blive automatiseret og erstattet af AI inden 2030.

McKinseyrapport viser, at mange "traditionelle" jobtyper kommer til at forsvinde inden 2030
McKinseyrapport viser, at mange “traditionelle” jobtyper kommer til at forsvinde inden 2030

De sektorer der derimod vil opleve fremgang, er naturligvis jobtyper med analytisk og teknologisk forståelse, og job inden for programmering, softwareudvikling, AI og dataanalyse, påpeger Peter Dahlström.

Med den digitale strategi for kunstig intelligens tager regeringen et vigtigt skridt for at sikre, at Danmark står stærkere på den internationale scene i udviklingen af ansvarlig kunstig intelligens. Det indebærer også, at vi påtager os det ansvar at gøre udviklingen ansvarlig og forklarlig. Det skal sikre tillid til danske virksomheder, og det bliver et kæmpe konkurrenceparameter for Danmark.

Mere information: