© executiveexcellence.com
© executiveexcellence.com

RAPPORT For første gang siden 2011 er antallet af nye tilmeldinger til online læringsplatforme (MOOCs) stagneret. Dog har der aldrig før været så mange tilmeldte studerende, så mange forskellige kurser og så mange universiteter involveret. Også danske universiteter er med i kapløbet om at tilbyde studerende de bedste online kurser.

Det er efterhånden 6 år siden, at de to professorer i computervidenskab på Stanford Universitet Andrew Ng og Daphne Koller lancerede Coursera.org – verdens første globale online læringsplatform. I samarbejde med førende amerikanske universiteter som Princeton, Stanford og Michigan Universitet tilbød de online universitetsundervisning primært inden for computervidenskab og statistik. Siden har MOOCs (Massive Open Online Course) udviklet sig eksplosivt både i forhold til antal studerende, indhold og udbydere.

Seneste rapport fra Class-Central bekræfter, at mere end 78 millioner studerende er tilmeldt et online kursus på en af de førende tjenester.
Men 2017 var første år, hvor antallet af nye tilmeldinger stagnerede. I modsætning til 2016, hvor 23 millioner mennesker tilmeldte sig en MOOC-platform, tilmeldte “kun” 20 millioner nye studerende sig i 2017.


Forøgelsen af tilmeldinger,
universiteter og kurser til MOOCs fra 2016 til 2017 (© Class-Central)

Samtidig er antallet af udbudte kurser og deltagende universiteter med mindst ét MOOC steget upåvirket. Fra 2016 til 2017 er mere end 200 nye uddannelsesinstitutioner begyndt at tilbyde undervisning på en online platform, og antallet af forskellige kurser er steget fra 6850 til 9400. Den største portal Coursera.org udbyder lige nu 2700 kurser, EdX 1800 og FutureLearn 700. Mindre udbydere som Udacity og XuetangX bidrager også med en stor mængde specialiserede kurser og fagområder.

Danske universiteter er også med fremme

Danske universiteter kom med på bølgen, da MOOCs for alvor tog fart i 2012-2013. Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School udbyder alle online kurser inden for så forskellige emner som diabetes og H.C. Andersen. Der er mange fordele ved at integrere online læring i universitetets undervisningsportefølje. Det tiltrækker blandt andet studerende fra hele verden, og samtidig giver det danske studerende mulighed for at være del af et globalt netværk.

Københavns Universitet tilbyder lige nu 16 kurser på Coursera.org. Universitetet har, i følge egne beregninger, 550.000 tilmeldte studerende, hvor mindst halvdelen er aktive. Af den kvarte million studerende har cirka 30.000 gennemført et kursus. Det giver en gennemførselsprocent på 9.2%, hvilke stort set svarer til det estimerede gennemsnit for MOOCs globalt. Københavns Universitet vælger dog ikke at se på hverken antal tilmeldte studerende eller antal gennemførte kurser. Derimod ser universitetet på antal aktive studerende; studerende som deltager i kurset og laver opgaver, men ikke nødvendigvis gennemfører kurset.


Tal for Københavns Universitets MOOCs © Københavns Universitet

Målet for MOOCs har altid været at demokratisere og udbrede gratis undervisning af høj standard til alle uanset geografisk placering eller socioøkonomisk baggrund. På trods af idealets enorme potentiale har konceptet stadig flere begrænsninger. Blandt dem er mangel på engagement og aktivitet hos de studerende, og de er nævnt som afgørende faktorer for de notorisk lave gennemførselsrater på kurserne.

Stadig meget få gennemfører et kursus

Completion rates (gennemførselsrater) er fortsat et stort problem for online læringskurser. En rapport fra 2015 viser, at gennemsnittet for antal gennemførte kurser ligger på 15%. Andre rapporter estimerer gennemførselsraten til ml. 6% og 15%. Indtil videre er succesen for MOOCs blevet målt i antal gennemførte kurser, men nye undersøgelser forslår, at completion rates ikke nødvendigvis er den mest korrekte måling for succes. I en undersøgelse fra Derby Universitets onlinekursus i demens svarede 477 af 775 studerende, at de regnede med at være motiverede og engagerede i kurset. Til gengæld svarede 258, at de ingen intention havde om at gennemføre kurset. Undersøgelsens konklusion indikerede blandt andet, at studerende tilmelder sig online kurser med meget forskellige intentioner: nogle for at få et certifikat, andre for at lære nyt eller opdatere deres viden inden for et specifikt område.

Kunstig intelligens og gamification indtager online læring

Online læring er inde i en revolutionerende udvikling. Indtil videre har MOOCs i høj grad været præget af statiske indholdsorienterede kurser med fastlagt pensum og opgaver, som alle studerende skal løse undervejs. Men ny teknologi og e-læringstilgange er begyndt at se på mulighederne for at inkorporere kunstig intelligens, gamification og learning analytics til at skræddersy og personliggøre kursers indhold til den enkelte studerende. Ny forskning viser netop, at spildesign i online læring er med til at motivere de studerende, samt skabe interaktive og engagerende læringsmiljøer. Netop det manglende engagement har været en af de primære grunde til de høje frafaldsprocenter i massive open online courses. Tiden må vise, om en anderledes læringsstrategi i online læring kan have en positiv indflydelse på de studerendes engagement og lyst til læring, og dermed på deres gennemførselsrate.

Hvad er et MOOC
MOOC er et akronym for Massive, Open, Online Course, og bliver defineret som et virtuelt klasseværelse, hvor fortrinsvis universiteter udbyder undervisning i et online format. Kurser har oftest fri tilmelding, og undervisningen er opdelt i moduler med hver deres faglige indhold. Undervisningen tilbydes på en videoplatform, og inkluderer som regel opgaver, der skal løse undervejs. En stor fordel ved MOOCs indtil videre har været, at kurserne er semesterplanlagte. De varer typisk 4-8 uger, og hver uge frigives nye videoer og opgaver, som skal løses for at bestå kurset. Der er tilknyttet et online community til hvert kursus, et forum hvor studerende kan diskutere indbyrdes og interagere med kursets undervisere. Efter at være startet som et nærmest filantropisk tilbud om gratis undervisning på højt niveau, er MOOCs efterhånden big business. Det estimeres at MOOCs årligt omsætter for 65 millioner dollars ved at tilbyde online masteruddannelser og beviser for gennemførelse af specialiserede kurser.

Mere information:

Class-Central statusrapport over 2017
Class-Central statusrapport over 2016
MOOC trends – øget fleksibilitet
CS101 – et af de første MOOCs med Nick Parlante
Course completion rates 2015
MOOCs course completion wrong measure
Gamification og learning analytics har positiv effekt på online læring
Online læring vinder frem – Videnskab.dk
Københavns Universitet MOOCs
Liste over KU MOOCS