Humanities in the World – Seminar – Carlsbergfondet 10. januar 2018.

Carlsbergfondet inviterede 10. januar en række foredragsholdere til at fejre og diskutere, hvordan humaniora har hjulpet os til at forstå den verden vi lever i. Siden midten af det 20. århundrede har store tænkere som Bourdieu, Habermas, Foucault og Burke leveret koncepter og rammer for, hvordan det sociokulturelle og sproglige menneske lever i en evigt foranderlig verden. Men når bifaldene forstummer, tager seminaret fat i et af de vigtigste spørgsmål i samfundsdebatten lige nu:
Hvad er humanioras rolle i samfundet og erhvervslivet?

Humaniora gennemlever disse år de værste tider. Det både i forhold til humanioras anerkendelse i samfund og erhvervsliv, og i forhold til dimensionering på udvalgte fakulteter, lukning af en række sproglige uddannelser og et skævvredet taxametersystem. I en tid hvor begreber som maskinlæring, big data, AI og deep learning er buzzwords i både uddannelsessystem og erhvervsliv, begynder vi at mangle indsigt i det humane perspektiv. Der opstår et akut behov for at forstå mennesket – og menneskets rolle – i en ny digital tidsalder. Humaniora kan bidrage positivt til at forstå, hvordan vi mennesker agerer og interagerer i en samfund fyldt med intelligente maskiner, og hvilken påvirkning den nye teknologi har på vores identitet.

Humanities in the World-seminaret forsøgte at sætte fokus på netop mennesket og humanioras rolle i samfundet og verden. Her er de 5 vigtigste tweets fra seminaret.

Links:

Carlsbergfondet – Humanities in the world