Folkemødet 2018

Folkemødet i Allinge på Bornholm begynder torsdag 14. juni

Folkemødet. Folkeoplysning eller fadølsfest? INTERVIEW Om få dage samler mere end 100.000 mennesker sig om den 8. udgave af årets Folkemøde i Allinge på Bornholm. Men hvorfor er det vigtigt for en forskningsinstitution som Københavns Universitet at være med? Forskningsformidling.dk har spurgt vicedirektør på Københavns Universitet Jasper Steen Winkel, hvorfor universitetet er taget til Bornholm. […]

Hvornår bliver en Roman til en Uroman?

Hvornår bliver en Roman til en Uroman? Lektor Jacob Ølgaard Nyboe om genreforskning INTERVIEW En roman er ikke altid en roman. En roman kan også være en uroman. Et kreativt genremærkat som ‘uroman’ bryder med de konventionelle, etablerede genredefinitioner. Men hvad vil det egentligt sige, at en bog definerer sig med sin helt egen opfundne […]

Big dataanalyse af poesi skal lede til computergenererede digte

computer poetry generation computational creativity

Big dataanalyse af poesi skal lede til computergenererede digte Manex Aguirrezabal forsker i automatisk computeranalyse af poesi. INTERVIEW Kan man få en computer til at skrive et smukt digt? Måske ikke endnu, men forskningen inden for computergenereret poesi er nået langt i bestræbelserne på at få computere til selv at skrive digte. Manex Aguirrezabal forsker […]

Øjnenes bevægelser hjælper computere til at lave automatisk grammatisk analyse

eye-tracking, nlp, data science

Eye-tracking hjælper computere til at lave automatisk grammatisk analyse af tekst Vores øjnes bevægelser siger meget om ords egenskaber. Det måler Maria Barrett med en eye-tracker. INTERVIEW Kan en computer lære at bestemme, om et ord er et navneord eller et udsagnsord baseret på, hvordan vi læser en tekst? Ph.d.-studerende Maria Barrett på Københavns Universitet […]